XIV Rolniczy Festiwal Nauk. Zagroda wiejska. Tradycja i współczesność

Autor: fot. Martyna Sobańska data utworzenia:
XIV Rolniczy Festiwal Nauk. Zagroda wiejska. Tradycja i współczesność

6 października 2017 r. pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej wzięli udział w konferencji „Zagroda Wiejska. Tradycja i współczesność” zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Zaprezentowano sześć referatów odnoszących się do terytorium Kielecczyzny, Podkarpacia, Śląska Opolskiego, Polesia i Podlasia.

„Zagroda jako podstawowa jednostka tradycyjnej zabudowy chłopskiej (na przykładzie Kielecczyzny od końca wieku XVIII do I poł. XX w.)” była przedmiotem rozważań Małgorzaty Imiołek (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach), natomiast Danuta Blin-Olbert (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) omówiła „Budynki gospodarcze w zagrodzie na przykładzie Podkarpacia. Rys historyczny i współczesność”.

Wystąpienia „U nos na bamberstwie. Słów kilka o drewnianym budownictwie Śląska Opolskiego” Aleksandry Kośmickiej (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu) oraz „Dom w tradycji ludowej. Wierzenia, zwyczaje, obrzędy” Artura Gawła (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku) przybliżyły tematykę architektury domostw z obszarów Śląska i Podlasia.

Grzegorz Jakubik (Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im. Ks. Krzysztofa Kluka) na podstawie dzieł ks. Krzysztofa Kluka omówił „Zwierzęta gospodarskie w XVIII wieku”, a Jacek Oskar Żukowski (Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW) „Kulturotwórczą rolę ziemiaństwa poleskiego w II Rzeczypospolitej”.

Wszystkie materiały z konferencji dostępne będą na stronie Biblioteki.

 

 

km

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa