Wymiana strzechy na pięciu obiektach muzealnych

Autor: Fot. Martyna Sobańska data utworzenia:
Wymiana strzechy na pięciu obiektach muzealnych

W Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana pokryć dachowych, słomianych na pięciu obiektach muzealnych” realizowanego w ramach zadania „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie”.

Zadanie polega na wymianie pokrycia dachowego (strzechy słomianej) na pięciu obiektach muzealnych. Są to budynki drewniane z przełomu XIX i XX w., które znajdują się na terenie ekspozycji skansenowskiej. W ich wnętrzach znajdują się ekspozycje muzealne. Zakres zadania, oprócz wymiany pokrycia dachowego, obejmuje również roboty ciesielskie, których celem jest wymiana uszkodzonych elementów w konstrukcjach dachów oraz wzmocnienie więźb dachowych.

W bieżącym zadaniu wyremontowane zostaną dachy następujących obiektów:
• Stodoła ze Skaryszewa
• Stodoła z Iłży
• Chałupa z Trzemchy Dolnej
• Oborostajnia z Zawady Starej
• Stodoła z Mąksów Nowych

Strzechy słomiane przez wiele stuleci były podstawowym sposobem zabezpieczania chłopskich budynków przed wpływem opadów atmosferycznych. W regionie radomskim strzechę tworzono ze specjalnie skręconych niewielkich snopków słomy żytniej, zwanych „wykręcakami”, które przygotowywano jeszcze przed rozpoczęciem robót na dachu. Poszycie powstawało poprzez przymocowanie każdego z nich do poziomej łaty dachowej i tworzeniu kolejnych poziomych słomianych warstw, rozpoczynając od najniższej części połaci dachowej. Każda kolejna warstwa przykrywała „od góry” tę przytwierdzoną wcześniej. W zależności od rodzajów używanych wykręcaków tworzono różnorodne rozwiązania plastyczne dachów.
Podstawowe rodzaje krycia strzechą w regionie radomskim:
1. „na gładko”
2. „schodkowo”
3. „w sory”

Na czterech obiektach, zgodnie z etnograficznymi wytycznymi, zastosowanie będzie pokrycie „na gładko”, a wiec przy użyciu wykręcaków układanych kłosiem ku dołowi, które tworzyć będą gładką powierzchnie strzechy. Wyjątkiem będzie strzecha na Stodole z Mąkosów Nowych. Dach tego obiektu poszyty będzie „schodkowo”. Tego rodzaju pokrycie wykonuje się z wykręcaków układanych knowiem ku dołowi, które po przyszyciu do łat zostają jeszcze dodatkowo podcięte w knowiu.

 

ms

Powrót to listy
Zobacz także
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa