REGULAMIN KONKURSU „TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

data utworzenia:
REGULAMIN KONKURSU  „TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

WSTĘP DO REGULAMINU KONKURSU:

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

            Zwyczaje związane z przełomowym momentem w życiu wsi, jakim było zakończenie najważniejszych prac polowych, cechowały się na terenach polskich znaczną rozmaitością. Niezależnie jednak od występujących różnic w każdym z regionów miało miejsce uroczyste, obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów połączone z przeniesieniem ich wśród śpiewów i muzyki
do chaty czy dworu, gdzie przechowywano je do momentu wysiania z nich ziarna jesienią. Zwyczaj ten, choć przeszedł znaczną ewolucję przetrwał do dzisiaj i znany jest pod nazwą dożynek, wieńcowego (od najważniejszego atrybutu – wieńca dożynkowego), albo jak
w Radomskim: okrężnego (od obrzędowego okrążania pól po żniwach). To wielkie święto gospodarskie odbywało się w sierpniu lub na początku września a czasem przy sprzyjającej pogodzie w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Bardzo ważnym etapem uroczystości dożynkowych było wicie wieńca żniwnego oraz pochód z nim do dworu lub chaty. W zależności od okolic jego rolę mogła pełnić sama „przepiórka” wykopana z pola i przystrojona kwiatami
i wstążkami. Najczęściej jednak wieniec bądź wieńce wito wplatając w nie kłosy z „równianki” oraz garście zżętych, niemłóconych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Ubogacano
je owocami i warzywami, czyli wszystkim czym obrodziła ziemia, przystrajano wstążkami
i kwiatami polnymi (w Radomskim były to: astry, barwinek, róże polne, goździki, kwiat ślazu gęsiego, nagietki, kurzyślad). Wieńce żniwne mogły przybierać różne kształty np. wielkich, barwnych kół, zrobionych z łubianych lub wiklinowych obręczy, pokrytych kwiatami i kłosami albo bukietów o trzech odnogach przewiązanych tasiemką. Zwykle miały one jednak kształt korony węgierskiej. Składały się z tzw. obrączki, czyli warkocza zrobionego ze zboża o średnicy grubości cala (splot sam bez kłosek) oraz dwóch przymocowanych do niej warkoczy wygiętych kabłąkowo. Miejsce ich krzyżowania się przewiązane było jedwabnymi wstążkami, najczęściej barwy białej, żółtej, czerwonej i szafirowej. Bywało, że do wieńców żniwnych przywiązywano żywe ptaki: kaczkę, koguta, czy kurczęta i na podstawie ich zachowania próbowano przepowiedzieć urodzaj w roku następnym…

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

   

 

 

Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu.

 

2. CEL KONKURSU:

a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów,

b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją;

 

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego.

 

4. TERMIN KONKURSU:

a) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 25 sierpnia br. roku na adres Organizatora:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

ul. Szydłowiecka 30,

26-600 Radom

z dopiskiem „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”.

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy w terminie 3 września 2017 roku do Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach: 8.00-8.30.

 

5. PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.

b) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz materiałami
do tradycyjnych wieńców dożynkowych wykonywanych w regionie radomskim (patrz→ Wstęp do Regulaminu Konkursu).

c) Nie będą oceniane:

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, serce, kula ziemska, monstrancja, krzyż, hostia, postacie świętych, mapa lub godło Polski, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itd.) oraz nazwę gminy, do której przynależy.

e) Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym. Rozmiary wieńca nie powinny przekraczać 1,5 m wysokości i 1 m średnicy w podstawie.

 

7. KRYTERIA OCENY:

a) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

b) W Konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów:

- Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 1-10 punktów),

- Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów);

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas festynu „Święto Chleba”
3  września 2017 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

d) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych
przez siebie wieńców dożynkowych.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Powyższy regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:

www.muzeum-radom.pl

c) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Oświatowy:

Aleksandra Żytnicka

tel. (048) 332 92 81  wew. 40

e-mail: aleksandra.zytnicka@muzeum-radom.pl

 

Karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa