Konkurs: TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY

data utworzenia:
Konkurs: TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY

REGULAMIN KONKURSU

 

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

   

 

Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

 

2. CEL KONKURSU:

a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów,

b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją;

 

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego.

 

4. TERMIN KONKURSU:

a) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 20 sierpnia br. roku na adres Organizatora:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

ul. Szydłowiecka 30,

26-600 Radom

z dopiskiem „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”.

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy w dniu 2 września 2018 roku do Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach: 8.00-8.30.

 

5. PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.

b) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz materiałami do tradycyjnych wieńców dożynkowych wykonywanych w regionie radomskim.

c) Nie będą oceniane:

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, serce, kula ziemska, monstrancja, krzyż, hostia, postacie świętych, mapa lub godło Polski, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itd.) oraz nazwę gminy, do której przynależy.

e) Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym. Rozmiary wieńca nie powinny przekraczać 1,5 m wysokości i 1 m średnicy w podstawie.

 

7. KRYTERIA OCENY:

a) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

b) W Konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów:

- Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 1-10 punktów),

- Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów);

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas festynu „Święto Chleba”
2  września 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

d) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Powyższy regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:

www.muzeum-radom.pl

c) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Oświatowy:

tel. (048) 332 92 81  wew. 40

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa