Dni Otwarte Funduszy Europejskich

data utworzenia:
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy w dniu 20 maja 2017 roku na nasz muzealny „Dzień Otwarty” w godzinach 14:00 - 18:00

Program ”Dnia Otwartego” w Muzeum Wsi Radomskiej:

W ramach w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej, w tym obiektów wybudowanych w ramach trasy turystycznej "Zdarzyło się kiedyś nad wodą..." w ramach trasy będzie możliwość zobaczenia m.in.:

- Zagrody z Solca,

- Młyna z Zofiówki,

- Młyna z Zajączkowa,

- Traka z Molend.

Ponadto, możliwość udziału w warsztatach muzealnych "Wycinankarstwo" i „Wyrób kwiatów z bibuły”. Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie wykonać wycinankę oraz kolorowy bukiet kwiatów.

Cena biletu wstępu:1 zł.

 

Muzeum Wsi Radomskiej - jako beneficjent Funduszy Europejskich  - w okresie od  dnia 23.06.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. zrealizowało projekt pn.:„Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2. „Turystyka”  -  Nr projektu: RPO/6.2/00003/10.

Całkowita wartość projektu wyniosła 20.454.465,54 zł , w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7.993.212,73 zł.

Przedmiotem projektu była budowa dwóch nowych i ośmiu zabytkowych obiektów wraz z infrastrukturą techniczną , które łącznie z nowopowstałą ofertą stanowią nowy produkt turystyczny.

Obiekty zabytkowe to:

1. Zagroda z Solca, w tym okólnik (4 budynki) i chałupa – razem 5 obiektów;

2. Trak z Molend;

3. Młyn z Zofiówki napędzany turbiną;

4. Młyn z Zajączkowa na koło wodne;

Obiekty nowe to:

1.Amfiteatr z zapleczem wystawienniczo-konferencyjnym -

    służy prezentacji oferty turystycznej poprzez organizację szeregu imprez                   

    i  wydarzeń kulturalno - turystycznych

2. Pracownia konserwacji z zapleczem -

   stanowi zaplecze techniczne dla konserwowanych i translokowanych   

   zabytków

Wszystkie obiekty zlokalizowane są na terenie skansenu  i doskonale  wpisują się  w jego infrastrukturę.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa