Święto Chleba

data utworzenia:
Święto Chleba

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację wydarzenia o chakakterze ogólnopolskim.

„Święto Chleba” , organizowane w Muzeum Wsi Radomskiej cyklicznie od roku 1999, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomia. O stale rosnącym zainteresowaniu niewątpliwie świadczy kilkunastotysięczna frekwencja uczestników zeszłorocznego „Święta Chleba”.

Celem organizowanej na terenie skansenu uroczystości jest kultywowanie polskiego, a w szczególności radomskiego piekarstwa, promocja oraz ugruntowanie podstawowego znaczenia chleba i wyrobów piekarniczych, jako produktów niezmiernie ważnych w kulturze i tradycji polskiej.

Wydarzenie zwyczajowo koncentruje się wokół prezentacji kunsztu piekarskiego oraz pokazów tradycyjnych obrzędów żniwnych i pracy na wsi.

Jednym z najważniejszych punktów programu jest  korowód wieńców dożynkowych, nawiązujący do najbardziej charakterystycznych i najpiękniejszych obrzędów rolniczych narodu polskiego. Wieńce dożynkowe są efektem zwieńczenia pracy rolników i stanowią niewątpliwie ważny element tożsamości kulturowej polskiego rolnictwa.

Muzeum Wsi Radomskiej co roku ogłasza konkurs pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego symbolu obchodów dożynkowych. Efektem konkursu jest wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją. Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego. 

O przyjęcie honorowego patronatu nad wydarzeniem poprosimy: Księdza Biskupa dra Henryka Tomasika – Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Radosława Witkowskiego - Prezydenta Miasta Radomia.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa