Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

data utworzenia:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Muzeum Wsi Radomskiej  w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej –Etap I dokumentacja”  w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dotyczącej włączenia   do monitoringu wizyjnego  części Muzeum w sektorze stawu przy skansenie bartniczym oraz w części nowego ogrodzenia w wyznaczonym sektorze . Projekty  obejmować będą m.in. budowę kanalizacji teletechnicznej   z  instalacją światłowodową oraz  montaż słupów i kamer  obrotowych wyposażonych w ruchomy oświetlacz podczerwieni.

Realizacja ww.  zadania   umożliwi uruchomienie drugiego etapu procesu inwestycyjnego w celu poprawy ochrony  bezpieczeństwa osób i mienia Muzeum oraz zwiększenia efektywności pracy pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum. Zainstalowane urządzenia pozwolą na przeciwdziałanie potencjalnym aktom wandalizmu, kradzieży oraz zapewnią lepsze bezpieczeństwo turystom odwiedzających skansen.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa