Modernizacja instalacji elektrycznej

data utworzenia:
Modernizacja instalacji elektrycznej

Muzeum Wsi Radomskiej  w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wyminą systemu oświetlenia do obsługi wystaw – Etap I dokumentacja„  w  kwocie 40 601,07 złotych.

Zadanie polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z branży elektrycznej dla trzech obiektów architektury ludowej znajdujących się  na ekspozycji w Muzeum, tj. Spichlerz podworski, Dom  ludowy  z Jedlni Kościelnej i Kurnik dworski z Konar, w których zaplanowano wykonanie ww. zakresu prac inwestycyjnych w 2018 roku.

_____

Muzeum Wsi Radomskiej  w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wyminą systemu oświetlenia do obsługi wystaw – Etap II„ w  kwocie 850 000,00 złotych.

Zadanie będzie polegało na wymianie starych instalacji elektrycznych oraz wykonanie profesjonalnego oświetlenia ekspozycyjnego w trzech obiektach architektury ludowej, tj. Spichlerz podworski, Dom  ludowy  z Jedlni Kościelnej i Kurnik dworski z Konar, w których Muzeum realizuje czasowe ekspozycje zmienne. Cały zakres ww. prac inwestycyjnych  zostanie wykonany w 2018roku na podstawie opracowanej ww. dokumentacji. Jest on niezbędny ze względu na tymczasowy charakter istniejących instalacji oświetleniowych  i bardzo ograniczone możliwości właściwego doświetlania ekspozycji wystawienniczych. Realizacja tego zadania pozwoli na stworzenie uniwersalnego stelaża oświetleniowego, który zapewni warunki do prowadzenia nowoczesnych przedsięwzięć wystawienniczych.

 

ms

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa