Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM

data utworzenia:
Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM
Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM

Andrzej Łobodziński
 

Urodzony w 1931 roku w Łodzi.

Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1950 - 1954 na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom uzyskał w 1955 roku. W latach 1972-2001 prowadził Pracownię Podstaw Kompozycji w macierzystej uczelni, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W 1993 roku otrzymał tytuł profesora.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i grafiki, przeważnie linorytu, a od 2009 roku grafiki komputerowej. Jest autorem dzieł z pogranicza sztuk plastycznych i muzyki. Swoje utwory prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM


Uwagi do wystaw
 

Dwie wystawy objęte wspólnym tytułem wymienionym wyżej: jedna poświęcona Fryderykowi Chopinowi, druga Oskarowi Kolbergowi, prezentowane są oddzielnie (jedna bezpośrednio po drugiej) bowiem wystawiane na nich utwory powstały w innych okolicznościach, są wynikiem innych motywacji i pełniły w mojej twórczości zasadniczo inną rolę.


Wystawa pierwsza - W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI

24 obrazy namalowane w hołdzie Fryderykowi Chopinowi są wynikiem mojego zachwytu Jego muzyką, a bezpośrednim impulsem, do podjęcia i realizacji takiego przedsięwzięcia, było intensywne przeżycie związane z wysłuchaniem (wielokrotnym) 24 preludiów z opusu 28.

Związki między tymi preludiami, a namalowanymi przeze mnie obrazami, sprowadzają się do liczby „24” oraz względnie małych wymiarów obrazów, co odpowiada kilkuminutowym, a w wielu utworach nawet krótszym, przebiegom poszczególnych preludiów. Poza tym, obrazy nie mają bezpośrednich odniesień do określonych preludiów Chopina. Nie są też uszeregowane. Można je prezentować w dowolnym układzie przestrzennym. Podejmując zamiar namalowania dwudziestu czterech obrazów założyłem, że największy wymiar obrazu nie będzie przekraczał sześćdziesięciu centymetrów i że wszystkie obrazy będą miały kolor ciemnoniebieski. Bardzo cenię ten kolor, ma on dla mnie wiele znaczeń, wśród których, w wielu utworach, ważny jest wyraz elegijny. Obrazy z omawianego zbioru należą do głównego nurtu mojego malarstwa. Są obrazami abstrakcyjnymi. Uwaga ta jest ważna ze względu na zupełnie inny charakter malarstwa drugiej wystawy i prezentowanych na niej utworów, o których będzie mowa dalej.


Wystawa druga - W HOŁDZIE OSKAROWI KOLBERGOWI

W latach 2012 do 2015 przebywałem często w Kazimierzowie i jego okolicach. Jest to niewielka wieś oddalona o kilkanaście kilometrów od Skierniewic, położona na północno-wschodnich krańcach Wzniesień Łódzkich. Urzeczony pięknem tego regionu dokumentowałem fotograficznie oglądane tam pejzaże. W stosunkowo krótkim czasie, następujących po sobie pobytów, zauważyłem zmiany w tkance ulubionych przeze mnie pejzaży. Postanowiłem więc wybrane widoki utrwalić i przeżyć je raz jeszcze, może nawet głębiej, w trakcie malowania akwarelą na papierze. W obrazach pragnąłem zachować możliwie największą wierność w stosunku do rzeczywistości. Zbiór 50 widoków z Kazimierzowi i jego okolic nazwałem „Moje studia etnograficzne” i poświęciłem go wybitnemu polskiemu etnografowi Oskarowi Kolbergowi.

Związki Fryderyka Chopina i Oskara Kolberga są dobrze znane. Jest też w Przysusze piękne i ważne Muzeum im. Oskara Kolberga. Cieszę się i jestem zaszczycony, że mogę dwa tak różne zbiory moich obrazów zaprezentować w tym właśnie miejscu.

 

Andrzej Łobodziński

 

Wystawa pierwsza udostępniona - od 4 do 14 sierpnia

wystawa druga - od 15 sierpnia do 14 września.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa