Rozstrzygnięto bożonarodzeniowy konkurs ogłoszony przez Muzeum w Przysusze

Autor: Fot. Aneta Szwaczyk data utworzenia:
Rozstrzygnięto bożonarodzeniowy konkurs ogłoszony przez Muzeum w Przysusze

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU

„Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości”.
Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

Orgaznizowanego przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Z DNIA 12 STYCZNIA 2018 ROKU

 

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, kustosz dyplomowany Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

2. Dominika Lefek, adiunkt Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

3. Aneta Szwczyk, przewodnik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Cele, zadania Konkursu zostały zawarte w Regulaminie.

Na konkurs napłynęło 15 (piętnaście) prac uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Uczestnicy Konkursu byli przedstawicielami następujących placówek:

  1. Stowarzyszenie „Aktywni Na Targowej” w Skaryszewie
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze
  3. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” w Borkowicach
  4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim

Komisja dokonała ich oceny w trzech kategoriach wiekowych:

  • kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej
  • kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej
  • kategoria III: VII klasa szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum

Komisja konkursowa  oceniała prace biorąc pod uwagę zgodność z tradycją ludową, staranność wykonania pracy a także ogólny wyraz artystyczny. Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów: 

a) Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

I miejsce: Julia Kozuj (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

praca: „Laleczka”

 

b) Kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej

wyróżnienie: Izabela Romanik (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze)

praca: „Szopka”

III miejsce: Maciej Janik (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

praca: „Błękitny aniołek”

II miejsce: Aleksandra Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

praca: „Pajac”

I miejsce: Joanna Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

praca: „Pająk”

 

c) Kategoria III: VII klasa szkoły podstawowej, II i III klasa gimnazjum

wyróżnienie: Dominika Kulikowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

praca: „Zabawka choinkowa”

 

III miejsce: Maja Szpecht (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

praca: „Aniołek z masy solnej”

II miejsce: Dominik Domański (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

praca: „Bożonarodzeniowa gwiazdka”

I miejsce: Dominika Szozda (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

praca: „Choinka z piór”

 

Członkowie Komisji Konkursowej dziękują wszystkim dzieciom, które wzięły udział
w konkursie oraz ich opiekunom plastycznym. Doceniamy bardzo duży wkład pracy włożony w wykonanie prac plastycznych oraz opis źródła inspiracji. Dziękujemy w sposób szczególny tym, którzy zdobyli się na trud zdobycia wiedzy o tradycyjnie wykonywanych ozdobach świątecznych. Życzymy wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom, by powyższy konkurs stał się inspiracją i zachętą do własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych we własnych domach.

Komisja Konkursowa słowa uznania kieruje także do nauczycieli i opiekunów za zaangażowanie
w pracę z uczniami i przygotowanie do udziału w konkursie „„Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości”. Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

Posiedzenie Komisji konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członów Jury. 

O terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa