Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze

Autor: A. Zarychta-Wójcicka, fot. A. Zarychta-Wójcicka data utworzenia:
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze
Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze

W niedzielę, 24 września odsłonięciem pamiątkowej tablicy na ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze zainaugurowano Jubileusz 100-lecia miejscowej straży. Po mszy św. nastąpił przemarsz jednostek z okolicznych gmin na miejski plac gminny, gdzie odbyły się główne uroczystości. Na zaproszenie druhów Muzeum eksponowało wystawę, którą przygotowało wcześniej w swojej siedzibie.

Rok 2017 jest szczególny dla miejscowej jednostki. Mamy zaszczyt świętować Jubileusz  100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, formacji tak ważnej dla naszej małomiasteczkowej społeczności, przez której  szeregi przewinęły się rzesze przysuszan.

Nękana pożarami Przysucha, w przeważającej większości o drewnianej zabudowie, stanęła u progu XX wieku przed koniecznością zbudowania pierwszych struktur zorganizowanego ratownictwa „od ognia”. Dokładna data założenia straży w Przysusze nie jest znana. Wiadomo, że zebranie założycielskie zorganizowano w lipcu 1917 roku.  Pierwszym prezesem  miejscowej straży został Stefan Sobieszczański, adwokat, właściciel Komorowa.

W 1917 roku przystąpiono do budowy remizy strażackiej wraz z czytelnią i salą widowiskową na prawie 70 miejsc. Poczyniono także pierwsze zakupy i pozyskano dary: wóz, dwie 2-cylindrowe sikawki, drabiny, bosaki, węże, tłumnice, wiadra oraz liczne drobne elementy umundurowania i wyposażenia osobistego druhów. Większość prac związanych z budową remizy, pokryciem wieży blachą, malowaniem, transportem, szyciem mundurów i wyposażenia wykonali miejscowi rzemieślnicy.

W latach 20. XX wieku pod kierownictwem Antoniego Zegadły jednostka osiągnęła wysoki poziom wyszkolenia bojowego. Druhowie zaczęli odnosić liczne sukcesy podczas zawodów powiatowych i wojewódzkich, zdobywali nagrody pieniężne i wyróżnienia. U progu niepodległości pomoc mieszkańcom niosło 60 druhów.

Pierwszy sztandar miejscowej straży został wykonany w Szkole Gospodarczo-Rzemieślniczej  w Mariówce. W 1927 roku jednostka OSP brała udział w Wojewódzkich Zawodach Strażackich w Poznaniu, gdzie zajęła II miejsce. W 1928 roku w wojewódzkich zawodach Straży Ogniowych w Kielcach przysuscy strażacy zajęli III miejsce i otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł, zaś w następnym roku, również w Kielcach zdobyli kolejną nagrodę w wysokości 700 zł. W 1936 roku jednostka wzięła udział w Zawodach Strażackich w Opocznie, gdzie zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w postaci motopompy marki „Silesia”.

Funkcjonowanie straży ubarwiało życie społeczne osady. Wspólnie z harcerzami, organizacjami „Strzelec” i młodzieżą szkolną druhowie byli aktywni podczas świat religijnych, państwowych, patriotycznych. Często organizowali defilady, capstrzyki i publiczne pokazy umiejętności.

Na podstawie analizy rachunków kasowych OSP wiadomo, że w Przysusze w strukturach straży funkcjonowała grupa samarytanek

Wraz z wybuchem II wojny światowej zawieszono działalność OSP. Po pół roku reaktywowano straż. W okresie wojny rozpoczęto także remont remizy strażackiej, zakupiono nowe podwozie do motopompy, zainstalowano syrenę alarmową, poddano remontowi instalację elektryczną. Komendantem OSP był wówczas Antoni Zegadło, w szeregach straży odnotowano 20 strażaków. Po wojnie druhowie mogli liczyć na ofiarność społeczeństwa. W 1947 roku otrzymali w darze samochód marki Steyer.

Aby zdobyć środki na zakup lub reperację zdewastowanego sprzętu, organizowano zabawy taneczne, loterie i rozprowadzano „cegiełki”. W latach 60. straż posiadała dwa wozy bojowe Star.

Bardzo uroczyście obchodzono 60-lecie założenia straży, jednostka pozyskała wówczas kolejny sztandar, który uroczyście przekazano podczas jubileuszowych uroczystości na stadionie miejskim w 1979 roku. Dwadzieścia lat później społeczność Przysuchy ufundowała w dowód uznania dla działalności strażaków kolejny sztandar.

OSP z Przysuchy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1994 roku. Ostatnie trzy lata to czas ogromnych zmian w szeregach jednostki oraz sposobie jej działania. Od 2015 roku jednostka działa w sekcji ratownictwa wodnego, dokonano zakupu łodzi ratunkowej i specjalistycznego sprzętu, rozpoczęto starania o zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Jednostka  ściśle współpracuje z organizacjami instytucjami działającymi w mieście. Wciąż rozwija swoją działalność, jest ważnym ogniwem wspomagającym rozwój lokalnej społeczności. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podejmuje inicjatywy upowszechniania wiedzy z zakresu przeciwdziałania pożarom, prowadzi różnorodne szkolenia i kursy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości jubileuszowych.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa