Urodziny Kolberga

data utworzenia:
 Kolberg urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze przy rynku polskim – obecnie Plac 3 Maja. W swojej autobiografii pisał:
„Urodziłem się w miasteczku Przysusze w r. 1815 [1814] na rynku polskim – bo są tam trzy rynki polski, żydowski i niemiecki (…) z ojca geometry przysięgłego i dozorującego fabrykami żelaza w okolicy dzierżawionymi przez bankiera warsz. Fraenkla. Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała (a była jeszcze u nas w służbie w Warsz. 1822). W szkole przysuskiej nauczyłem się czytać i pisać.
Ojciec powołany (przez Staszyca) na profesora miernictwa i geodezji na Uniwers.[ytecie] Warsz.[awskim] przeniósł się do Warszawy z nami w r. 1819 (…)”
(Fragment autobiografii Oskara Kolberga [1871], zb. Biblioteka PAU-PAN w Krakowie)
Najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzającym dzień jego narodzin jest oryginalna księga stanu cywilnego gminy przysuskiej, zawierająca akty urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1813-1814. Aktualnie księga metrykalna (użyczona przez księdza Stanisława Traczyńskiego, proboszcza parafii pw. Św. Jana Nepomucena) znajduje się w Muzeum w Przysusze i zajmuje szczególne miejsce na ekspozycji biograficznej poświęconej Oskarowi Kolbergowi. Nazwisko Henryka Oskara Colberga (do 1829 r. pisane przez C) znajduje się pod numerem 9 kolejnego zapisu narodzin pod datą 23 lutego 1814.
Aby uczcić kolejną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, w Muzeum odbędzie się koncert uczniów szkół muzycznych. Na uroczystość zapraszają instytucje, którym patronuje wybitny kompozytor i etnograf - Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach. Zapraszamy 25 lutego (sobota) 2012 o godz. 17.00 do Muzeum w Przysusze, 
al. Jana Pawła II Nr 11, 26-400 Przysucha.
Dominika Lefek
Oddział  Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa