Rocznica urodzin Oskara Kolberga

22 lutego 1814 roku urodził się w Przysusze Henryk Oskar Kolberg - kompozytor, folklorysta i etnograf, największy zbieracz i kronikarz polskiej kultury ludowej. Najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzającym dzień jego narodzin jest oryginalna księga stanu cywilnego gminy przysuskiej, zawierająca akty urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1813-1814. Aktualnie archiwalia są zdeponowane i prezentowane w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Przysucha była dla Kolberga nie tylko miejscem urodzenia, gdzie spędził beztroskie lata wczesnego dzieciństwa. Powracał w okolice Przysuchy podczas częstych wypraw etnograficznych, gdy gromadził materiały do monografii Radomskiego. W swojej autobiografii napisał:

"Urodziłem się w miasteczku Przysusze w r. 1815 [1814] na rynku polskim - bo są tam trzy rynki polski, żydowski i niemiecki (...) z ojca geometry przysięłego i dozorującego fabrykami żelaza w okolicy dzierżawionymi przez bankiera warsz. Fraenkla. Pamiętam, żem miał mamkę Zuzkę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała (a była jeszcze u nas w służbie w Warsz. 1822). (...)

(fragment autobiografii Oskara Kolberga [1871], zb. Biblioteka Naukowa PAU-PAN w Krakowie)

W tym roku Muzeum biograficzne Oskara Kolberga uczci kolejną rocznicę jego urodzin wernisażem wystawy prac Jana Rybczyńskiego - rzeźbiarza i malarza z Przysuchy.

Zapraszamy na otwarcie wystawy:

Jan Rybczyński - rzeźbiarz i malarz z Przysuchy

22 lutego (czwartek) o godz. 14.00

w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

 

na fotografii: rzeźba Antoniego Kamińskiego Wspomnienia Kolberga z Łęczyckiego

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa