Dokumenty urodzenia Oskara Kolberga

data utworzenia:
Dokumenty urodzenia Oskara Kolberga
Dokumenty urodzenia Oskara Kolberga

W tym roku przypada 199 rocznica urodzin etnografa, kompozytora i folklorysty – Oskara Kolberga, który w szczególny sposób wpisał się zarówno w lokalną jak
i ogólnopolską kulturę. Już 160. rocznica jego urodzin stała się impulsem do rozpoczęcia działalności społecznego Muzeum utworzonego w 1974 r. z inicjatywy Przysuskiego Towarzystwa im. Oskara Kolberga. Szczególne miejsce w Muzeum w Przysusze zajmuje wystawa biograficzna „Oskara Kolberg (1814-1890) – folklorysta, etnograf,  kompozytor”. Prezentowane są na niej dokumenty i pamiątki związane z Oskarem Kolbergiem i jego rodziną. Muzeum posiada materiały archiwalne dokumentujące narodziny Oskara Kolberga w Przysusze, 22 lutego 1814r. Najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzającym dzień jego narodzin jest oryginalna księga stanu cywilnego gminy przysuskiej, zawierająca akty urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1813-1814. Księga metrykalna (użyczona przez księdza Stanisława Traczyńskiego, proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena) zajmuje szczególne miejsce w ekspozycji biograficznej poświęconej Oskarowi Kolbergowi. Nazwisko Henryka Oskara Colberga (do 1829 r. pisane przez C) znajduje się pod numerem 9 kolejnego zapisu narodzin pod datą 23 lutego 1814:

„Roku tysiącznego osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego trzeciego lutego o godzinie ósmej z rana przed nami plebanem przysuskim urzędnikiem cywilnym gminy Przysuskiej, Powiatu opoczyńskiego w departamencie radomskim, stawił się urodzony Juliusz Colberg kunduktor dóbr J.W. Ignacego Dembińskiego, Starosty Wolbromskiego, liczący lat trzydzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem trzydziestym dziewiątym na dniu dwudziestym drugim lutego roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Karoliny z Meulierou lat trzydzieści sześć liczącej jego małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Henryk Oskar. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Michała Murawskiego burmistrza Przysuchy liczącego lat czterdzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkałego i J.W. Pana Józefa Skorupskiego sekretarza poczty przysuskiej liczącego lat dwadzieścia trzy w mieście Przysuchy zamieszkałego. Po czem akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu onego z oświadczeniem podpisujemy: Julisz Colberg jako ojciec własny, Michał Murawski jako świadek, Józef Skorupski jako świadek”

Innym źródłem informacji jest autobiografia (brulion życiorysu spisany w 1871 r.), w której Kolberg pisze: „urodziłem się w miasteczku Przysusze, /…/ na rynku polskim – bo są tam trzy rynki polski, żydowski i niemiecki /…/ z ojca geometry przysięgłego i dozorującego fabrykami żelaza w okolicy dzierżawionymi przez bankiera warsz. Fraenkla. Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała (a była jeszcze
u nas w służbie w Warsz. 1822). W szkole przysuskiej nauczyłem się czytać i pisać.”

Tablica pamiątkowa poświęcona Kolbergowi, ufundowana w 1960 r., wmurowana została
w ścianę domu przy obecnym placu Kolberga (dawniej nazywanym Rynkiem Żydowskim)
i ma charakter symboliczny. Jej treść upamiętnia zasługi urodzonego w Przysusze Oskara Kolberga, nie wskazując dokładnego miejsca czy budynku w którym się urodził.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa