Regulamin dla zwiedzających Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

data utworzenia:

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJACYCH

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum im. Oskara Kolberga (zwanym dalej „Muzeum”).
 2. Muzeum jest czynne przez cały rok (z wyłączeniem dni wymienionych w pkt. 5).
 3. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach:

Od 1 kwietnia - 30 września:

poniedziałek – piątek            7.30 – 15.30

sobota – niedziela               10.00 – 18.00

Od 1 października do 31 marca:

poniedziałek - piątek             7.30 - 15.30

sobota - niedziela                10.00 - 15.00

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja, 3 maja, w Boże Ciało, 15 sierpnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: w Nowy Rok, 6 stycznia, w Wielką Sobotę,
  w Niedzielę Wielkanocną, 1 listopada, 11 listopada, w Wigilię, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 3. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Kierownika Muzeum.
 4. Ekspozycje mogą być udostępniane poza godzinami otwarcia Muzeum wyłącznie za zgodą Kierownika.

§ 2

 1. Muzeum może być zwiedzane indywidualnie lub w zorganizowanych grupach nie przekraczających 30 osób.
 2. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

§ 3

 1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu lub zaproszenia.
 2. Na godzinę przed zamknięciem Muzeum kasy nie sprzedają biletów wstępu.
 3. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
 4. Do kontroli upoważnieni są pracownicy Muzeum.
 5. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
 6. Wysokość opłat do Muzeum oraz inne świadczone usługi wprowadzone są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
 1. Ulga w opłaci za wstęp do Muzeum przysługuje:
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom.
 1. Zwolnione z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • dzieciom do lat siedmiu,
 • posiadaczom Karty Polaka.
 1. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłaci za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

§ 4

 1. Wykonywanie zdjęć wewnątrz Muzeum do celów niekomercyjnych jest bezpłatne.
 2. Wykonywanie zdjęć w celach komercyjnych (sesje ślubne, komunijne, itp.) są odpłatne według cennika.
 3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 4. Zwiedzający na terenie Muzeum mogą poruszać się tylko po wyznaczonych salach do zwiedzania z zachowaniem szczególnej ostrożności.

§ 5

 1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
 • niszczenia zieleni (zrywanie kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.) wokół Muzeum,
 • palenia tytoniu,
 • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
 • wprowadzania psów, kotów.
 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§ 6

 1. Zgody Dyrekcji lub osoby upoważnionej wymaga:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzanie ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczone są przy kasie biletów oraz na stronie internetowej Muzeum www.muzeum-radom.pl
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Kierownik nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor w formie pisemnej.
 4. Muzeum jest chronione całodobowo.
Powrót to listy
Zobacz także
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa